Klooster Sint Agatha
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven / Kruisherenklooster Sint Agatha

Het klooster is het oudste, nog bewoonde, klooster van Nederland (14e eeuw). In het klooster is een Orde van mannelijke religieuzen gehuisvest, die herkenbaar zijn een kloosterkleed met een rood-wit kruisje ter hoogte van de borst. Niet lang na 1300 stichtte Jan van Cuijk I in Sint Agatha een kapelletje. Dat was het begin van de devotie voor de heilige Agatha (van Sicilië) in deze contreien. Omstreeks 1365 kregen de Kruisheren in Asperen het verzoek om de kapel te gaan bedienen. Wellicht was er toen een hospitaal of een pesthuis aan de kapel verbonden. De kruisheren kregen grond om een bescheiden klooster op te bouwen, dat in 1371 betrokken kon worden.

De plaatselijke boeren bewerkten de gronden rondom het klooster en zo ontstond rondom het klooster een dorpsgemeenschap die ook Sint Agatha werd genoemd.Het ontstaan van het dorp tekende ook lang de samenstelling van de bevolking: de gemeenschap bestond uit boeren en Kruisheren.

De geschiedenis van dit klooster kunnen we in grote lijnen opdelen in vier perioden: een bloeiperiode in de middeleeuwen, een strijd om te overleven gedurende de reformatie, een nieuwe bloeiperiode vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft het klooster deels een nieuwe bestemming gekregen.

Net als bij andere kloostergemeenschappen nam in de loop van de jaren zestig het aantal intredingen sterk af. De gemeenschap van St. Agatha vergrijsde. Het aantal bewoners werd te klein om het klooster zelfvoorzienend te houden en de boerderij werd in erfpacht gegeven. Voor de leegstaande gebouwdelen werden verschillende tijdelijke oplossingen gevonden en uiteindelijk werd in 2006 het klooster de thuisbasis voor het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Nog steeds wonen een aantal Kruisheren in het klooster wat het een unieke positie in Nederland geeft. Het is namelijk tot op de dag van vandaag het enige middeleeuwse klooster dat in functie is.

Openingstijden:
Van van 1 mei tot 1 november: woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur ; entree gratis.
In het winterseizoen zijn het bezoekerscentrum en het Erfgoedcentrum niet toegankelijk voor individuele bezoekers. De kloosterkerk is toegankelijk tijdens de weekendviering op zondag om 9.30 uur en voor de eucharistievieringen door de week (op maandag t/m vrijdag om 11.15 uur).
De kloostertuin is het hele jaar door dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De kloostertuin is aangelegd in de 18e eeuw en behoort tot de zeldzame voorbeelden van authentiek bewaarde kloostertuinen in Nederland. In de tuin is een spirituele route te vinden met teksten uit verschillende kloostertradities. Op de donderdagen en vrijdagen worden rondleidingen georganiseerd voor groepen. U dient hiervoor tijdig een afspraak te maken. De kosten bedragen € 4,00 per persoon met een minimum van € 40,00.